باشگاه طرفداران محمدرضا گلزار GolzarFanClub
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

Adele - Set Fire To The RainI let it fall, my heart

گذاشتم قلبم سقوط کنه

And as it fell, you rose to claim it

و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش کنی

It was dark and I was over

همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودم

Until you kissed my lips and you saved me

تا اینکه تو منو بوسیدی و نجاتم دادی

My hands, they’re strong

دستهای من قوی ان

But my knees were far too weak

اما زانوانم اونقدر قوی نبودن

To stand in your arms

تا بتونم توی اغوشت محکم باشم

Without falling to your feet

و به پات نیفتم

But there’s a side to you that I never knew, never knew

اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم…هیچوقت نمیدونستم

All the things you’d say, they were never true, never true

هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود…هیچوقت راست نبود

And the games you play, you would always win, always win

و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای… همیشه برنده ای

But I set fire to the rain

اما من باران رو به آتش کشیدم

Watched it pour as I touched your face

و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

Let it burn while I cry

بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکنم

Cause I heard it screaming out your name, your name

چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد…اسم تو

When laying with you

وقتی با تو ام


I could stay there, close my eyes
میتونستم اونجا بمونم و چشمامو ببندم
Feel you here, forever
و برای همیشه تو رو کنار خودم احساس کنم
You and me together, nothing is better
من و تو با هم هستیم و هیچ چیز بهتر از این نیست
But I set fire to the rain
اما من باران رو به آتش کشیدم
Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم
Let it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم
Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد…اسم تو
I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم
And I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم
Where I felt somethin’ die, ’cause I knew that
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم
That was the last time, the last time
چون میدونستم این آخرین بار بود…آخرین بار
Sometimes I wake up by the door
بعضی موقع ها وقتی بیدار میشم و می فهمم پیش در خوابم برده
Now that you’ve gone, must be waiting for you
حالا که رفتی باید منتظرت باشم
Even now when it’s already over
حتی حالا که این عشق تموم شده
I can’t help myself from looking for you
نمی تونم دنبالت نگردم
I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم
Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم
Let it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم
Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد…اسم تو
I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم
And I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم
Where I felt somethin’ die
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم
Cause I knew that that was the last time, the last time, oh
چون میدونستم این آخرین بار بود…آخرین بار
Oh, no
Let it burn, oh
بذار مشتعل شه


Kelly Clarkson - Because Of You
---ترجمه آهنگ بخاطر تو---

I will not make the same mistakes that you did
من اشتباهاتی رو که تو مرتکب شدی نمیشم

I will not let myself
به خودم این اجازه رو نمیدم

Cause my heart so much misery
چون قلبم پر از بدبختیه

I will not break the way you did,
من اونطور که تو از من بریدی ازت نمیبرم

You fell so hard
تو خیلی سخت شکست میخوری

I've learned the hard way
من راه سخت و یاد گرفتم

To never let it get that far
تا اجازه ندم انقدر دور بشی

Because of you
بخاطر تو

I never stray too far from the sidewalk
من هیچوقت از راه اصلیم منحرف نمیشم

Because of you
بخاطر تو

I learned to play on the safe side so I don't get hurt
من یاد گرفتم که راه های امن و انتخاب کنم تا صدمه نبینم

Because of you
بخاطر تو

I find it hard to trust not only me, but everyone around me
یاد گرفتم که نه تنها اعتماد بخودم سخته بلکه به بقیه هم سخته

Because of you
بخاطر تو

I am afraid
من میترسم

I lose my way
من راهم و گم کردم

And it's not too long before you point it out
و زمان زیادی نمیخواد که تو بفهمی

I cannot cry
نمیتونم گریه کنم

Because I know that's weakness in your eyes
چون میدونم که در چشمان تو، این ضعفم رو میرسونه(یعنی نمیخوام تو نگاهت آدم ضعیفی به نظر بیام)

I'm forced to fake
من مجبورم ادا دربیارم

A smile, a laugh everyday of my life
لبخند ، یک خنده، کار هر روز زندگی منه

My heart can't possibly break
قلبم احتمالا نمیتونه بشکنه

When it wasn't even whole to start with
وقتی حتی این تمام چیزی نبود که شروع شد

---تکراری---
Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side so I don't get hurt
Because of you
I find it hard to trust not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid


I watched you die
دیدم که مردی

I heard you cry every night in your sleep
شنیدم که هر شب تو خواب گریه میکردی

I was so young
من خیلی جوون بودم

You should have known better than to lean on me
بهتر بود میدونستی که (باید) به من تکیه میکردی

You never thought of anyone else
به هیچ فرد دیگه ای (بجز خودت) فکر نکردی

You just saw your pain
تو فقط درد خودتو میبینی

And now I cry in the middle of the night
و حالا من نصفه شب گریه میکنم

For the same damn thing
بخاطر همون دلیل لعنتی

---تکراری---
Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side so I don't get hurt
Because of you

I try my hardest just to forget everything
Because of you
بخاطر تو سخت ترین ها رو امتحان کردم تا فقط همه چیز رو فراموش کنم

I don't know how to let anyone else in
Because of you
بخاطر تو نمی دونم چطور، کسه دیگه رو باور کنم

I'm ashamed of my life because it's empty
Because of you
بخاطر تو شرمسارم از زندگی خودم، چون سراسر خالی و پوچم

I am afraid
بخاطر تو میترسم

Because of you
بخاطر تو

Because of you
بخاطر تو


Hoobastank- The Reason


I'm not a perfect person
من انسان کاملی نیستم
There's many things I wish I didn't do
خیلی کارها رو انجام دادم که ای کاش انجام نمیدادم
But I continue learning
ولی باز سعی می کنم که یاد بگیرم
I never meant to do those things to you
هیچ وقت نمیخواستم اون کارها رو با تو انجام بدم
And so I have to say before I go
و باید قبل از رفتنم بهت بگم
That I just want you to know
که میخوام فقط بدونی
I've found a reason for me
دلیلی برای خودم پیدا کردم
To change who I used to be
که کسی رو که بودم رو تغییر بدم
A reason to start over new
تا از نو شروع کنم
and the reason is you
و اون دلیل تو هستی
I'm sorry that I hurt you
ببخشید که آزارت دادم
It's something I must live with everyday
و این اون عذابی هست که باید هر روز باهاش زندگی کنم
And all the pain I put you through
و تمام دردهایی که باعث شدم دچارشون بشی
I wish that I could take it all away
ای کاش میشد همشون رو از تو دور کنم
And be the one who catches all your tears
و کسی باشم که تمام اشکهات رو پاک می کنه
That’s why I need you to hear
به همین خاطر هست که میخوام بشنوی
I've found a reason for me
دلیلی برای خودم پیدا کردم
To change who I used to be
که کسی رو که بودم رو تغییر بدم
A reason to start over new
تا از نو شروع کنم
and the reason is you
و اون دلیل تو هستی
I'm not a perfect person
من انسان کاملی نیستم
I never meant to do those things to you
هیچ وقت نمیخواستم اون کارها رو با تو انجام بدم
And so I have to say before I go
و باید قبل از رفتنم بهت بگم
That I just want you to know
که میخوام فقط بدونی
I've found a reason to show
دلیلی پدا کردم تا بهت نشون بدم
A side of me you didn't know
اون نیمه ای از خودمو که تو نمیشناختی
A reason for all that I do
دلیلی برای تمام کارهایی که کردم
And the reason is you
و اون دلیل تو هستی


Marc Anthony - You Sang To Me


Oh...
I just wanted you to comfort me

فقط ازت میخواستم که آرومم کنی
When I called you late last night you see

وقتی تورو وقتی دیشب تورو صدا زدم
I was fallin' into love

عاشق شده بودم
Yes, I was crashin' into love

آره داشتم در عشق خورد می شدم
Oh of all the words you sang to me

از تمامی جملاتی که برای من سرودی
About life, the truth and being free, yeah

در مورد زندگی، حقیقت و آزاد بودن
You sang to me, oh how you sang to me

برای من سرودی، برای من سرودی

Girl, I live off how you make me feel

دختر، عاشق این احساسی هستم که به من میدی
So I question all this being real

پس ازت خواهش می کنم که همه این احساساتت حقیقت باشن
'
Cause I'm not afraid to love

چون از اینکه عاشق باشم ترسی ندارم
For the first time I'm not afraid of love

برای اولین باه که از عشق هراسی ندارم

Oh, this day seems made for you and me

آه، انگار که امروز برای من و تو ساخته شده
And you showed me what life needs to be

و بهم نشون دادی که زندگی باید چجوری باشه


Yeah, you sang to me, oh you sang to me

آره، تو برای من سرودی، آه تو برای من سرودی

All the while you were in front of me I never realized

این همه مدت که جلوی چشمای من بودی، متوجه نشدم
I just can't believe I didn't see it in your eyes

و باورم نمیشه که واقعا نتونستم از تو چشمات بخونم
I didn't see it, I can't believe it

ندیدمش، باورم نمیشه
Oh but I feel it

آه، اما احساسش می کنم
When you sing to me

وقتی برام میخونی
How I long to hear you sing beneath the clear blue skies

آه که چقدر مشتاقم که در زیر آسمون آبی برام بخونی
And I promise you this time I'll see it in your eyes

و اینبار دیگه بهت قول میدم که اون در چشمات بخونم
I didn't see it, I can't believe it

ندیدمش، باورم نمیشه
Oh but I feel it

آه، اما احساسش می کنم
When you sing to me

وقتی برام میخونی

Just to think you live inside of me

فکر می کنم که انگار درون من زندگی می کنی
I had no idea how this could be

اصلا نمیدونم که چطور این ممکنه
Now I'm crazy for your love

و حالا دیوانه عشق تو شدم
Can't believe I'm crazy for your love

باورم نمیشه که دیوانه عشق تو شدم
The words you said you sang to me

چیزهایی که بهم گفتی و اشعاری که سرودی
And you showed me where I wanna be

و جایی رو که باید باشم رو بهم نشون دادی
you sang to me, oh you sang to me
برای من سرودی، برای من سرودی


Robbie Williams-Feel


Come and hold my hand

بیا و دستانم را بگیر
I wanna contact the living

میخواهم با زندگی ارتباط برقرار کنم
Not sure I understand

This role I've been given

مطمئن نیستم که آیا این نقشی را که

در زندگی ایفا می کنم را درک کرده باشم

I sit and talk to God

می نشینم و با خداوند صحبت می کنم
And he just laughs at my plans

و او تنها به نقشه هایم می خندد
My head speaks a language
I don't understand

سرم به زبانی حرف میزند که نمی فهممش

I just wanna feel
Real love fill the

تنها چیزی که میخواهم اینست که عشق واقعی را احساس کنم
home that I live in

خانه ای که درون آننآن زندگی کنم
Cos I got too much life

Running thru my veins

چون تو رگهایم احساس می کنم که زندگی در جریان است

Going to waste

که در حال حدر رفتن است
I don't wanna die

و من نمیخواهم بمیرم
But I ain't keen on living either

ولی به حال زندگی نیز نمی گریم
Before I fall in love
I'm preparing to leave her

و قبل از اینکه عاشق آن دختر شوم

خود را برای جدا شدن از او آماده می کنم


Scare myself to death

خود را با مرگ می هراسانم
That's why I keep on running

Before I've arrive

و به این خاطرست که قبل از رسیدن پا به فرار می گذارم
I can see myself coming
خود را می بینم که می آیم


I just wanna feel
Real love fill the

تنها چیزی که میخواهم اینست که عشق واقعی را احساس کنم
home that I live in

خانه ای که درون آننآن زندگی کنم
Cos I got too much life

Running thru my veins

چون تو رگهایم احساس می کنم که زندگی در جریان است

Going to waste

که در حال حدر رفتن است


And I need to feel
Real love and the love ever after

و نیاز دارم که برای همیشه عشق واقعی را احساس کنم
I can not get enough

و از آن خسته نمی شوم

I just wanna feel
Real love fill the

تنها چیزی که میخواهم اینست که عشق واقعی را احساس کنم
home that I live in

خانه ای که درون آننآن زندگی کنم
Cos I got too much life

Running thru my veins

چون تو رگهایم احساس می کنم که زندگی در جریان است

Going to waste

که در حال حدر رفتن است

I just wanna feel
Real love and the love ever after

و نیاز دارم که برای همیشه عشق واقعی را احساس کنم
There's a hole in my soul

و احساس می کنم سوراخی عمیق در روحم وجود دارد
You can see it in my face

و میتوانی آنرا در چهره ام ببینی
It's a real big place

و آن سوراخ بزرگیست

Come and hold my hand

بیا و دستانم را بگیر
I wanna contact the living

میخواهم با میخواهم با زندگی ارتباط برقرار کنم
Not sure I understand

This role I've been given

مطمئن نیستم که آیا این نقشی را که

در زندگی ایفا می کنم را درک کرده باشم


Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشم
Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشم
Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشم
Not sure I understand

مطمئن نیستم که آیا آن را درک کرده باشمبیوگرافی گلزار

بیوگرافی محمدرضا گلزار:

تک سوپر استار سینمای ایران مهندس محمدرضا گلزار دارای تحصیلات مهندسی مکانیک با رتبه 5 کنکور،

برای فیلم شیش و بش در سومین «جشنواره فیلم‌های ایرانی در تورنتو» در سال ۱۳۹۰ از محمدرضا گلزار تقدیر شد.

محمدرضا گلزار به عنوان «خوش‌پوش‌ترین بازیگر سینمای ایران » در نظرسنجی مجله «زندگی ایرانی» در سال ۱۳۹۰ برگزیده شد.

در بخش تجلیل و نکوداشت دومین «جشنواره فیلم‌های ایرانی در تورنتو » در سال ۱۳۸۹، از ۱۰ سال بازیگری محمد رضا گلزار به عنوان «تک ستاره سینمای ایران» تجلیل و جایزهٔ این بخش به وی اهدا شد.

انتخاب محمدرضا گلزار به عنوان «مرد شایسته ایران » در نظرسنجی مجله «پوشش» در سال ۱۳۸۹.

کاندیدای بازیگر نقش اول مرد برای فیلم بوتیک در جشن «دنیای تصویر» در سال ۱۳۸۴.

کاندیدای لوح زرین انتخاب ویژه سال برای فیلم بوتیک در دوره ۵ منتخب سایت ایران اکتور (بهترین‌های سال) در سال ۱۳۸۴.

برنده تندیس حافظ ویژه هیأت داوران: برای محمدرضا گلزار به خاطر نقش آفرینی در سریال "عاشقانه" و فیلم سینمایی "سلام بمبئی" در جشن مجله دنیای تصویر مرداد 1396.

بهترین مجری تلویزونی پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم برای اجرای مسابقه برنده باش 21 اسفند97

متولد 21 ماه مارس 1977 میلادی و 1 فروردین ماه 1356 شمسی (1/1/56)،

دارای دو برادر و یک خواهر،

اصالتا آذری،

ساکن شهر تهران هستند.

-------------------------------------

فعالیت سینمایی محمدرضا گلزار:

گلزار فعالیت هنری خود را از سال 1376 به عنوان گیتاریست آغاز کرده و سینما را در سال 1379 با بازی در اولین فیلمش "سام و نرگس" تجربه کرد.

محمدرضا گلزار در کارنامه هنری خود بازی در فیلم های مختلفی را داشته و تا به امروز او رکورد دار بازی در پرفروش ترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران است.

محمد رضا گلزار بازیگری و مدلینگ را در اولویت اصلی فعالیتهای خود قرار داده و در حال حاضر به عنوان "تک سوپر استار سینمای ایران" مشغول به کار بازیگری است.

-------------------------------------

فعالیت مدلینگ محمدرضا گلزار:

گلزار با توجه به علاقه زیاد به دنیای مد و مدلینگ توانست در سال 80 به عنوان اولین فتو مدل مرد در طول سه دهه اخیر ظاهر شود و گامی موثر در این زمینه برداشته و فصلی نو را در صنعت تبلیغات ایران رقم بزند.
محمدرضا گلزار مدل تبلیغاتی برندهای ایکات و GUM و ساعت لوندویل بود.

-------------------------------------

فهرست آثار سینمایی گلزار:
(به ترتیب الفبا)


آتش بس*

آینه بغل*

بالای شهر و پایین شهر

بانویی از ماه (اکران نشده)

بوتیک

تله

توفیق اجباری*

تو و من*

چشمان سیاه

خشکسالی و دروغ*

در امتداد شهر

دلم میخواد*

دموکراسی تو روز روشن

دو خواهر*

رحمان1400*

زمانه

زهر عسل

سام و نرگس

سلام بمبئی*

سریال ساخت ایران یک

سریال ساخت ایران دو

سریال عشق تعطیل نیست

سریال عاشقانه

سیزده گربه روی شیروانی

شام آخر

شام عروسی

شیش و بش*

کلاغ پر

کما

گل یخ

ما همه با هم هستیم

مادر قلب اتمی*

مثل آن شب (فیلم کوتاه)

مجنون لیلی


(فیلمهایی که با ستاره مشخص شده اند دارای رکورد فروش و ورود به باشگاه فیلمهای فروش میلیاردی سینمای ایران هستند.)

-------------------------------------

فهرست ترانه های محمدرضا گلزار :

همه چی آرومه 1388

یه موقع هایی دلم میگیره 1389

کارو به اینجا رسوندی 1392/11/5

باور کن دنیامی 1392/11/24

روز برفی 1392/12/24

من دلم تنگ میشه واست 1393/8/30

چه خوبه دنیامون 1394/6/26

جات خالیه 1394/6/11

دلم شکست 1395/3/28

بهت عادت کردم 1395/4/16

نگو نه 1395/5/10

بگو آره 1395/5/28

لعنتی 1395/9/20

چی شد 1395/10/18

چطوری دیوونه 1395/10/26

از تو چه پنهوون 1395/12/16

عاشق نبودی 1396/1/17

تو که نیستی 1396/2/13

منو اصلا ندید 1396/4/15

همه رفتن 1396/4/29

بهم خیلی بد کردی 1396/6/7

چیزی نگو 1396/12/4

حیف 1397/1/11

کجا برم 1397/3/8

بارون 1397/7/15

عشق قدیمی 1397/11/15

بازی دادی 1398/2/4


مطالب پیشین
آلبومهای عکس
نویسندگان
صفحات متصل
جستجو

آمار سایت
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کانال تلگرام محمدرضا گلزار 

دانلود فیلمهای محمدرضا گلزار

Flag Counter


                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو